תכנית הקשר

תכנית הקשר

תכנית הקשר קיימת למעלה מ-20 שנה. מטרתה של התכנית לאפשר לסטודנטים הלומדים לתואר באוני' בר-אילן, לארח חברה ולהנעים את זמנו של קשיש בודד, בביתו. הקשרים אשר נרקמים בין הסטודנטים לבין הקשישים מעשירים את שני הצדדים ולעיתים הקשר החברי שנוצר, אף ממשיך מעבר לשנת הפעילות.ההתנדבות נעשית ברמת-גן וקריית אונו.

בכל סמסטר על הסטודנט לקיים 14 מפגשים בני שעתיים שבועיות עבורם יקבל מלגה על סך 2000 ש"ח לסמסטר.(ההתחייבות הינה שנתית!) על הסטודנט למלא בטופס דו"ח פעילות, את תאריכי ושעות הביקורים ולמסרו לעובדת הסוציאלית בתום 14 המפגשים. עם קבלת אישורה של הנ"ל, תעביר תכנית ברוקדייל הנחייה למדור שכר-לימוד לזכות את שכר-הלימוד של הסטודנט ב-2,000 ₪ בתום כל סמסטר.
יש למלא את טופס הגשת המועמדות ולהעבירו לתכנית ברוקדייל באמצעות המייל: brookdale.biu@gmail.com
או במשרדי בתכנית בניין 301 חדר 104.
העובדת הסוציאלית של מקום מגורי הקשיש תיצור קשר במהלך תחילת שנה"ל עם המועמד ותודיע על קבלתו לתכנית הקשר.

Text Link