קורסי העשרה

בסמסטר 12 הרצאות. הקורסים בני שעתיים אקדמיות שבועיות
עלות
קורס סמסטריאלי – 700 ₪, "מסע קולנועי" – 850 ₪, "לימודים וסיורים" – 1,100