יצירת קשר

יצירת קשר

תכנית בר-אילן ברוקדייל
כתובת: רמת גן 5290002
בניין: פלדמן 301, קומה 1 חדר 104
טלפון: 03-5317505
פקס: 077-3643539
דוא"ל:
Brookdale.biu@gmail.com
קבלת קהל: א'-ד' בין השעות 08:30 - 15:00
מענה טלפוני: א'-ה' 08:30 -15:00