קורסים אקדמיים

ניתן לצפות באתר האוניברסיטה בקורסים נוספים שאינם מופיעים באתר התכנית ויש להם דרישות אקדמיות מוקדמות.
הרישום לקורסים אלו טעון אישור בכתב של המחלקה בה ניתן הקורס.
במידה של ביטול שיעור, השלמתו תלויה בהחלטת המרצה והמחלקה בלבד.

להורדת טופס ההרשמה לחץ כאן