הרשמה

הרשמה לקורסים

עריכת תכנית לימודים

לנוחיותך מספר דרכי הרשמה: שליחת טופס ההרשמה במייל – brookdale.biu@gmail.com
הרשמה טלפונית  - 03-5317505
שליחת טופס הרשמה בפקס - 077-3643539

להורדת טופס הרשמה - לחץ כאן

יש למלא את כל הפרטים באופן ברור.
טופס הרשמה ללא חתימה וללא פרטי תשלום לא יטופל. התשלום באמצעות כרטיס אשראי (יגבו דמי טיפול בסך 1%).

אם לא תאושר הרשמה לקורס מכל סיבה שהיא, יוחזר מלוא הסכום ששולם (ללא ריבית והצמדה).
פתיחת קורס מותנת במינימום נרשמים, במקרה של אי פתיחת קורס עקב מיעוט משתתפים או כל סיבה אחרת יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד (ללא ריבית והצמדה).
היעדרות מהרצאות אינה מקנה כל זכות!
הודעה על אישור ההרשמה ומיקום הקורסים תשלח אליכם סמוך לפתיחת הסמסטר לכתובת ההדואר האלקטרוני שמסרתם במעמד ההרשמה.
האוניברסיטה רשאית לשנות את מיקומם של הקורסים ואת מועדיהם מכל סיבה שהיא רואה לנכון.
האוניברסיטה מעוניינת לפתוח את שנת הלימודים בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות להאריכה או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפי שיקול דעתה.
קיים איסור להיכנס לקורס שבו אינך רשום!